[ Prijava ]
Glavni izbornik
Univerzitet u Bihaću
Odbrane završnih radova
Strana 1 od 5 pp12345pp
Odbrana završnog rada studentice Bonjeković Tijane
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 11:16 u kategorijama Odbrane završnih radova, Sestrinstvo | pročitana 531 puta |

Dana 27.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Bonjeković Tijane, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Njega i prevencija osteoporoze prirodnim putem", pred komisijom: Doc. dr. Samir Porić, predsjednik Doc. dr. Hajrudin Halilović, mentor Doc. dr. Asmir Aldžić, član

Odbrana završnog rada studentice Dunić Denise
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 11:13 u kategorijama Odbrane završnih radova, Sestrinstvo | pročitana 520 puta |

Dana 24.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Dunić Denise, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Njega i prevencija osteoporoze prirodnim putem", pred komisijom: Doc. dr. Huska Jukić, predsjednik Doc. dr. Samir Porić, mentor prof. dr. Ekrem Pehlić, član

Odbrana završnog rada studentice Duraković Nedžejme
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 11:09 u kategorijama Sestrinstvo, Odbrane završnih radova | pročitana 627 puta |

Dana 10.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Duraković Nudžejme, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Zdravstvena njega oboljelih od dekubitusa", pred komisijom: Doc. dr. Samir Porić, predsjednik prof. dr. Sulejman Kendić, mentor Doc. dr. Asmir Aldžić, član

Odbrana završnog rada studentice Alijagić Amre
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 11:06 u kategorijama Odbrane završnih radova, Sestrinstvo | pročitana 274 puta |

Dana 10.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Alijagić Amre, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Uloga medicinske sestre kod oboljelih od tuberkoloze", pred komisijom: Doc. dr. Asmir Aldžić, predsjednik Doc. dr. Huska Jukić, mentor prof. dr. Ekrem Pehlić, član

Odbrana završnog rada studentice Veladžić Amele
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 11:03 u kategorijama Sestrinstvo, Odbrane završnih radova | pročitana 271 puta |

Dana 10.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Veladžić Amele, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Njega bolesnika nakon moždanog udara", pred komisijom: Doc. dr. Samir Porić, predsjednik prof. dr. Sulejman Kendić, mentor Doc. dr. Asmir Aldžić, član

Odbrana završnog rada studentice Zabo Jasmine
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 11:01 u kategorijama Sestrinstvo, Odbrane završnih radova | pročitana 303 puta |

Dana 10.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Zabo Jasmine, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Hepatocelularni karcinom", pred komisijom: Doc. dr. Samir Porić, predsjednik prof. dr. Sulejman Kendić, mentor Doc. dr. Asmir Aldžić, član

Odbrana završnog rada studenta Budimlić Anesa
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 10:59 u kategorijama Sestrinstvo, Odbrane završnih radova | pročitana 296 puta |

Dana 06.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studenta Budimlić Anesa, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Prevencija nastanka dekubitusa u hirurgiji", pred komisijom: Doc. dr. Samir Porić, predsjednik Doc. dr. Hajrudin Halilović, mentor prof. dr. Sulejman Kendić, član

Odbrana završnog rada studentice Hušić Mejre
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 10:57 u kategorijama Odbrane završnih radova, Sestrinstvo | pročitana 363 puta |

Dana 06.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Hušić Mejre, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Hepatocelularni karcinom", pred komisijom: Doc. dr. Samir Porić, predsjednik Doc. dr. Hajrudin Halilović, mentor prof. dr. Sulejman Kendić, član

Odbrana završnog rada studentice Čataković Arnele
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 10:55 u kategorijama Sestrinstvo, Odbrane završnih radova | pročitana 7 puta |

Dana 06.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Čataković Arnele, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Uloga medicinske sestre u liječenju karcinoma dojke", pred komisijom: Doc. dr. Samir Porić, predsjednik Doc. dr. Hajrudin Halilović, mentor Doc. dr. Sadat Kurtalić, član

Odbrana završnog rada studenta Skenderović Hamze
Objavljena u Petak, 29.09.2017 u 09:43 u kategorijama Odbrane završnih radova, Sanitarno inženjerstvo | pročitana 748 puta |

Dana 27.09.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studenta Skenderović Hamze, sa odsjeka Sanitarno inženjerstvo na temu "Otvaranje odlagališta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora (RH) uz neposrednu granicu sa BiH (općina Bužim)", pred komisijom: prof. dr. Ekrem Pehlić, predsjednik...

Strana 1 od 5 pp12345pp