[ Prijava ]
Glavni izbornik
Upis studenata

ŠTA JE NAŠA MISIJA I VIZIJA

Misija Fakulteta zdravstvenih studija (FZS) je da kroz najsavremenije metode nastave, učenja i istraživanja educira kvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno kompetentne kadrove u zdravstvu iz područja prevencije bolesti, dijagnostike i unapređenja ljudskog zdravlja, od interesa za cijelu Bosnu i Hercegovinu.


Vizija FZS je da kroz nastavu temeljenu na istraživanjima, inovacijama i akademskoj izvrsnosti obrazuje nosioce zdravstvene profesije (Bachelor (BA) zdravstva u oblasti sestrinstva i sanitarnog inženjerstva, te kroz istraživački rad potiče stvaranje novih vrijednosti u zdravstvu i na taj način postaje oslonac održivog razvoja Bosne i Hercegovine temeljenog na znanju.
ORGANIZACIJA STUDIJA
Na FZS u Bihaću nastavni proces se odvija na dva odsjeka:
KO I KAKO SE MOŽE UPISATI NA FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
Na FZS se mogu upisati svi učenici koji su završili srednju četverogodišnju školu pod sljedećim uvjetima:
  • Za upis na odsjek sestrinstva i studijski program fizikalna terapija potrebno je imati završenu srednju četverogodišnju školu: medicinska škola (svi smjerovi), gimnazija (svi smjerovi), koledž i medresa.
  • Za upis na odsjek sanitarno inženjerstvo potrebno je imati završenu srednju četverogodišnju školu svih usmjerenja.
  KADA I NA KOJI NAČIN UPISATI FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
  • Predaja dokumenata prema objavljenom Konkursu o upisu studenata.
  • Na FZS nema prijemnog ispita već se boduje opći uspjeh učenika za sva 4 razreda srednje škole, predmeti od značaja za studij kod oba odsjeka Biologija, Hemija i Fizika te priznanja/nagrade za osvojena neka od 3 prva mjesta iz navedenih predmeta od značaja za studij na kantonalnom, federalnom, državnom nivou i učenik generacije
  Za prijavu na KONKURS/NATJEČAJ za upis u I godinu studija kandidat je dužan predati sljedeća dokumenta:
  1. Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek za koji konkuriše (zahtjev se preuzima u studentskoj službi)
  2. orginalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH
  3. orginalnu diplomu o završenoj srednjoj školi
  4. izvod iz matične knjige rođenih
  5. uvjerenje o državljanstvu
  6. drug dokumenta relevantna za utvrđivanje broj bodova po Kriterijima (*)

  (*) Pod jednakim uvjetima iz Kriterija, prednost imaju:
  • djeca boraca-branitelja BiH,
  • djeca ratnih vojnih invalida, djeca šehida i poginulih i nestalih boraca-branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida,
  • djeca organizatora otpora,
  • djeca veterana-prvoboraca,
  • djeca ratnih vojnih zarobljenika i
  • djeca nosilaca najviših ratnih priznanja
  KOLIKO TRAJE STUDIRANJE
  • Studiranje na oba odsjeka traje 4 (četiri) godine po bolonjskom sistemu studiranja
  • Na kraju studija radi se završni rad
  • Nakon završetka studija dobijate diplomu bachelora zdravstva smjer sestrinstvo/fizikalna terapija/sanitarno inženjerstvo sa 240 ECTS kredita
  ZAŠTO UPISATI FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
  • Što imam priliku da svoje znanje stječem kroz praktičnu nastavu u ustanovama kao što su: Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić, Zavod za javno zdravstvo USK-a, Veterinarski zavod USK-a, Poljoprivredni zavod USK-a, Bihaćka pivovara d.d., Dom zdravlja Bihać i sl., kao i u savremeno opremljenim laboratorijama Univerziteta u Bihaću.
  • Što imam priliku da otputujem u inostranstvo posredstvom ERASMUS + razmjene studenata na stručnu praksu
  • Što nakon završetka postajem tražen na domaćem i ino tržištu
  • Što po bolonjskom sistemu studiranja mogu nastaviti studij u bilo kojoj evropskoj državi

  Info blok