[ Prijava ]
Glavni izbornik
MA Aldina Aldžić-Baltić, viši asistent

Aldina Aldžić-Baltić rođena je 21.04.1994. godine u Varoškoj Rijeci. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Bužimu sa odličnim uspjehom kao učenik generacije. Nakon srednje škole upisuje i uspješno završava Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, odsjek za hemiju. Nakon diplomiranja upisuje master studij na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu i uspješno brani magistarsku tezu, te stiče zvanje magistra inženjerske hemije. Senat Univerziteta u Bihaću, 19.10.2017. godine, dodijelio joj je saradničko zvanje višeg asistenta na predmetima iz oblasti Hemije, a zaposlena je na organizacionoj jedinici Fakultet zdravstvenih studija.


Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Magistar nauka, teza“IDENTIFIKACIJA I KVANTIFIKACIJA FLAVONA U UZORCIMA PČELINJEG MEDA SA PODRUČJA BOSNE I HERCEGOVINE", PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET U SARAJEVU, 14.07.2017.
Diplomski studij“VERIFIKACIJA STANDARDNE METODE BAS EN 25813:2000 KVALITET VODE- ODREĐIVANJE RASTVORENOG KISIKA U VODI-JODOMETRIJSKA METODA" PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET U SARAJEVU, 08.07.2016.


Curriculum Vitae (CV)
Detaljni CV možete pogledati na sljedećem linku.

Info blok