[ Prijava ]
Glavni izbornik
Minela Ćejvan, asistent

Minela Ćejvan, djevojački Žapčević, rođena 05.06.1991. godine u Bihaću. JU Gimnaziju “Bihać” maturira 2009. godine. Univerzitet u Bihaću Biotehnički fakultet, smjer Zaštita okoliša upisuje 2013. godine. Tokom studija učestvuje u mnogim aktivnostima. pohađa mnoge naučno-stručne skupove i učestvuje u pisanju naučno-stručnih radova. U julu 2017. godine uspješno je odbranila završni rad na temu “Analiza brzine strujanja i protoka rijeke Une primjenom fluid tracing metode” ocjenom 10 i stekla akademsku titulu i stručno zvanje Bakalaureat/Bachelor zaštite okoliša sa 240 ECTS kredita, te sa ukupnim prosjekom ocjena 8.9 diplomirala sa najvišim prosjekom u generaciji. 2017. godine Senat Univerziteta u Bihaću dodijeljuje joj izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Industrijska i okolišna biotehnologija, za predmete: Analiza fizikalnih faktora okoliša, Upravljanje otpadom i Upravljanje zrakom, te 2018. godine za užu naučnu oblast Okolišna biotehnologija. Zaposelna je kao asistent na odsjeku Sanitarno inženjerstvo Fakulteta zdravstvenih studija, Univerziteta u Bihaću. Trenutno pohađa II ciklus studija Inženjerstva zaštite okoliša na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Diplomski studij“ANALIZA BRZINE STRUJANJA I PROTOKA RIJEKE UNE PRIMJENOM FLUID TRACING METODE”, UNIVEZRITET U BIHAĆU, BIOTEHNIČKI FAKULTET, 13.07.2017. GODINE.


Curriculum Vitae (CV)
Detaljni CV možete pogledati na sljedećem linku.

Info blok