[ Prijava ]
Glavni izbornik
Univerzitet u Bihaću
Sestrinstvo
Strana 1 od 5 pp12345pp
Odluka o pokretanju inicijative za izradu novih studijskih programa II ciklusa
Objavljena u Petak, 15.02.2019 u 14:58 u kategorijama Sestrinstvo, Aktualne vijesti, Sanitarno inženjerstvo | pročitana 260 puta |

Pokreće se inicijativa za izradu novih studijskih programa II CIKLUSA STUDIJA na Fakultetu zdravstvenih studija, Univerziteta u Bihaću, na odsjecima SANITARNO INŽENJERSTVO i SESTRINSTVO.

Odbrana završnog rada studentice Bonjeković Tijane
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 11:16 u kategorijama Sestrinstvo, Odbrane završnih radova | pročitana 538 puta |

Dana 27.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Bonjeković Tijane, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Njega i prevencija osteoporoze prirodnim putem", pred komisijom: Doc. dr. Samir Porić, predsjednik Doc. dr. Hajrudin Halilović, mentor Doc. dr. Asmir Aldžić, član

Odbrana završnog rada studentice Dunić Denise
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 11:13 u kategorijama Sestrinstvo, Odbrane završnih radova | pročitana 523 puta |

Dana 24.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Dunić Denise, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Njega i prevencija osteoporoze prirodnim putem", pred komisijom: Doc. dr. Huska Jukić, predsjednik Doc. dr. Samir Porić, mentor prof. dr. Ekrem Pehlić, član

Odbrana završnog rada studentice Duraković Nedžejme
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 11:09 u kategorijama Odbrane završnih radova, Sestrinstvo | pročitana 632 puta |

Dana 10.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Duraković Nudžejme, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Zdravstvena njega oboljelih od dekubitusa", pred komisijom: Doc. dr. Samir Porić, predsjednik prof. dr. Sulejman Kendić, mentor Doc. dr. Asmir Aldžić, član

Odbrana završnog rada studentice Alijagić Amre
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 11:06 u kategorijama Sestrinstvo, Odbrane završnih radova | pročitana 282 puta |

Dana 10.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Alijagić Amre, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Uloga medicinske sestre kod oboljelih od tuberkoloze", pred komisijom: Doc. dr. Asmir Aldžić, predsjednik Doc. dr. Huska Jukić, mentor prof. dr. Ekrem Pehlić, član

Odbrana završnog rada studentice Veladžić Amele
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 11:03 u kategorijama Sestrinstvo, Odbrane završnih radova | pročitana 275 puta |

Dana 10.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Veladžić Amele, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Njega bolesnika nakon moždanog udara", pred komisijom: Doc. dr. Samir Porić, predsjednik prof. dr. Sulejman Kendić, mentor Doc. dr. Asmir Aldžić, član

Odbrana završnog rada studentice Zabo Jasmine
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 11:01 u kategorijama Odbrane završnih radova, Sestrinstvo | pročitana 307 puta |

Dana 10.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Zabo Jasmine, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Hepatocelularni karcinom", pred komisijom: Doc. dr. Samir Porić, predsjednik prof. dr. Sulejman Kendić, mentor Doc. dr. Asmir Aldžić, član

Odbrana završnog rada studenta Budimlić Anesa
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 10:59 u kategorijama Odbrane završnih radova, Sestrinstvo | pročitana 298 puta |

Dana 06.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studenta Budimlić Anesa, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Prevencija nastanka dekubitusa u hirurgiji", pred komisijom: Doc. dr. Samir Porić, predsjednik Doc. dr. Hajrudin Halilović, mentor prof. dr. Sulejman Kendić, član

Odbrana završnog rada studentice Hušić Mejre
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 10:57 u kategorijama Odbrane završnih radova, Sestrinstvo | pročitana 366 puta |

Dana 06.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Hušić Mejre, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Hepatocelularni karcinom", pred komisijom: Doc. dr. Samir Porić, predsjednik Doc. dr. Hajrudin Halilović, mentor prof. dr. Sulejman Kendić, član

Odbrana završnog rada studentice Čataković Arnele
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 10:55 u kategorijama Sestrinstvo, Odbrane završnih radova | pročitana 16 puta |

Dana 06.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Čataković Arnele, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Uloga medicinske sestre u liječenju karcinoma dojke", pred komisijom: Doc. dr. Samir Porić, predsjednik Doc. dr. Hajrudin Halilović, mentor Doc. dr. Sadat Kurtalić, član

Strana 1 od 5 pp12345pp