[ Prijava ]
Glavni izbornik
Univerzitet u Bihaću
Sestrinstvo
Strana 1 od 5 pp12345pp
Odbrana završnog rada studentice Odobašić Sedine
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 11:20 u kategorijama Sestrinstvo, Odbrane završnih radova | pročitana 794 puta |

Dana 27.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Odobašić Sedine, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Karcinom debelog crijeva", pred komisijom: Doc. dr. Samir Porić, predsjednik Doc. dr. Hajrudin Halilović, mentor Doc. dr. Asmir Aldžić, član

Odbrana završnog rada studentice Harbaš Zinajde
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 11:18 u kategorijama Odbrane završnih radova, Sestrinstvo | pročitana 568 puta |

Dana 27.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Harbaš Zinajde, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Zdravstvena njega oboljelih od karcinoma pluća", pred komisijom: Doc. dr. Asmir Aldžić, predsjednik Doc. dr. Hajrudin Halilović, mentor Doc. dr. Samir Porić, član

Odbrana završnog rada studentice Bonjeković Tijane
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 11:16 u kategorijama Odbrane završnih radova, Sestrinstvo | pročitana 472 puta |

Dana 27.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Bonjeković Tijane, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Njega i prevencija osteoporoze prirodnim putem", pred komisijom: Doc. dr. Samir Porić, predsjednik Doc. dr. Hajrudin Halilović, mentor Doc. dr. Asmir Aldžić, član

Odbrana završnog rada studentice Dunić Denise
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 11:13 u kategorijama Sestrinstvo, Odbrane završnih radova | pročitana 463 puta |

Dana 24.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Dunić Denise, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Njega i prevencija osteoporoze prirodnim putem", pred komisijom: Doc. dr. Huska Jukić, predsjednik Doc. dr. Samir Porić, mentor prof. dr. Ekrem Pehlić, član

Odbrana završnog rada studentice Duraković Nedžejme
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 11:09 u kategorijama Sestrinstvo, Odbrane završnih radova | pročitana 549 puta |

Dana 10.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Duraković Nudžejme, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Zdravstvena njega oboljelih od dekubitusa", pred komisijom: Doc. dr. Samir Porić, predsjednik prof. dr. Sulejman Kendić, mentor Doc. dr. Asmir Aldžić, član

Odbrana završnog rada studentice Alijagić Amre
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 11:06 u kategorijama Sestrinstvo, Odbrane završnih radova | pročitana 233 puta |

Dana 10.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Alijagić Amre, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Uloga medicinske sestre kod oboljelih od tuberkoloze", pred komisijom: Doc. dr. Asmir Aldžić, predsjednik Doc. dr. Huska Jukić, mentor prof. dr. Ekrem Pehlić, član

Odbrana završnog rada studentice Veladžić Amele
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 11:03 u kategorijama Odbrane završnih radova, Sestrinstvo | pročitana 227 puta |

Dana 10.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Veladžić Amele, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Njega bolesnika nakon moždanog udara", pred komisijom: Doc. dr. Samir Porić, predsjednik prof. dr. Sulejman Kendić, mentor Doc. dr. Asmir Aldžić, član

Odbrana završnog rada studentice Zabo Jasmine
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 11:01 u kategorijama Sestrinstvo, Odbrane završnih radova | pročitana 251 puta |

Dana 10.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Zabo Jasmine, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Hepatocelularni karcinom", pred komisijom: Doc. dr. Samir Porić, predsjednik prof. dr. Sulejman Kendić, mentor Doc. dr. Asmir Aldžić, član

Odbrana završnog rada studenta Budimlić Anesa
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 10:59 u kategorijama Odbrane završnih radova, Sestrinstvo | pročitana 258 puta |

Dana 06.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studenta Budimlić Anesa, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Prevencija nastanka dekubitusa u hirurgiji", pred komisijom: Doc. dr. Samir Porić, predsjednik Doc. dr. Hajrudin Halilović, mentor prof. dr. Sulejman Kendić, član

Odbrana završnog rada studentice Hušić Mejre
Objavljena u Ponedeljak, 30.10.2017 u 10:57 u kategorijama Odbrane završnih radova, Sestrinstvo | pročitana 326 puta |

Dana 06.10.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Hušić Mejre, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Hepatocelularni karcinom", pred komisijom: Doc. dr. Samir Porić, predsjednik Doc. dr. Hajrudin Halilović, mentor prof. dr. Sulejman Kendić, član

Strana 1 od 5 pp12345pp