[ Prijava ]
Glavni izbornik
PROMOCIJA DODJELE DIPLOMA DIPLOMANTIMA I ciklusa studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću

Na osnovu člana 61. a u vezi člana 225. stav (5) Statuta Univerziteta u Bihaću i Odluke Nastavno-­naučnog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću, broj: 06-160/2022 od 22.12.2022. godine, na LXXII (sedamdesetdrugoj) redovnoj sjednici Senata Univerziteta u Bihaću održanoj, dana 29.12.2022. godine, donesena je sljedeća

O D L U K A

o održavanju promocije
dodjele diploma diplomantima I ciklusa
na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću

 

I

Prihvata se prijedlog održavanja promocije diplomanata I ciklusa prema Odluci Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću, broj: 06-160/2022 od 22.12.2022. godine i utvrđuje termin održavanja promocije kako slijedi:

  • Fakultet zdravstvenih studija održat će promociju dana 30.01.2023. godine (ponedjeljak) sa početkom u 11:00 sati u amfiteatru fakulteta.

Zadužuje se Fakultet zdravstvenih studija za kompletnu organizaciju promocije kao i da o mjestu održavanja promocije blagovremeno obavijesti učesnike promocije.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Napomena: Mole se diplomanti da dođu pola sata ranije zbog izmirenja obaveza prema Studentskoj službi.

* Dodatne informacije na broj telefona Studentske službe: 037/222-532.

SPISAK DIPLOMANATA

SESTRINSTVO


1.       ABDIĆ ( ENES ) MAJDA
2.       RIZVIĆ (NATKO ) DŽEJLANA
3.       ŠAKINOVIĆ ( RASIM ) DŽUNEID
4.       ŠAHINOVIĆ ( HUSNIJA ) BELKISA
5.       MUŠIĆ ( ZUHDIJA ) SELMA
6.       RIZVIĆ ( ESAD ) MERSINA
7.       HUSKIĆ ( AMIR ) LEJLA
8.       MASLIĆ ( NIHAD ) MELISA
9.       KUDIĆ ( MEDO ) SAJRA
10.   TOROMAN ( DŽEVAD ) ARIJANA
11.   SMAJLAGIĆ ( HAMDIJA ) DŽENISA
12.   PORIĆ ( HAZIM ) DŽELILA
13.   ŠIKIĆ ( BRANKO ) MILKA
14.   BAŠANOVIĆ ( OSMAN ) SANIDA
15.   POLJAK ( ISMIR ) SELMA
16.   HADŽIĆ ( ŠABAN ) SAJRA
17.   DURAKOVIĆ ( ESAD ) LEJLA
18.   HUŠIDIĆ ( FIKRET ) SARA
19.   ALIBABĆ ( EMIR ) ARNELA
20.   HAMZIĆ ( MUHAREM ) NEJRA
21.   HASANAGIĆ ( NIJAZ ) AJLA
22.   SARKIĆ ( HASAN ) ERNELA
23.   ZUKANČIĆ ( NURIJA ) JASMINA
24.   KAPIĆ ( ĆAZIM ) ADNA
25.   KAPIĆ (ĆAZIM ) ADMIRA
26.   ROŠIĆ ( SAMIR ) BELMIN
27.   MUHAREMAGIĆ ( FAHRUDIN ) LEJLA
28.   CINAC ( ARIF ) KANITA
29.   TERZIĆ ( IBRAHIM ) ELVIRA
30.   SUŠIĆ ( ŠEFIK) AMELA
31.   ISAKOVIĆ ( ASMIR ) AJLA
32.   KAZAZ ( SAMIR ) AJLA
33.   KALTAK ( MESUD ) ZERINA
34.   ARNAUTOVIĆ ( SEAD ) AMILA
35.   SELIMOVIĆ ( ŠERO ) ERVINA
36.   KAUKOVIĆ ( NEDŽAD ) MINELA
37.   ALJIĆ (SEAD ) AMINA
38.   MUŠIĆ – KLIČIĆ (MUHO )ERNA
39.   OMANOVIĆ (NURIJA ) AMRA
40.   ALAGIĆ ( EJUB ) MERJEMA
41.   JAKUPOVIĆ ( SULEJMAN ) FATIMA
42.   DURIĆ ( SAFET ) AMELA
43.   DEKIĆ ( AHMET ) ABDULLAH

FIZIKALNA TERAPIJA


1.       ĆERIMOVIĆ (SAFET ) ADIJAN
2.       MAŠIĆ ( OMER ) ŠEJLA
3.       SALKIĆ ( EMIR ) DŽANA
4.       KRANTIĆ ( SENAD ) IRMA
5.       SEFEROVIĆ ( ĆAZIM ) MAJDA
6.       NANIĆ ( NUSMIR ) DŽENANA
7.       KUJUNDŽIĆ ( HUSEIN ) ADNA
8.       KAPIĆ ( IBRAHIM ) MERIMA
9.       SRANJAC ( REDŽO ) ENISA
10.   ROŠIĆ ( EDIN ) HANA
11.   HRKIĆ ( SMAJIL ) NEJRA
12.   ALAGIĆ ( SENAD ) SADINA
13.   SEFIĆ ( SENAD ) AMRUDIN
14.   ALIĆ ( SAMIR ) ELMA
15.   SEFIĆ ( ASIM ) JASMIN
16.   HAŠČIĆ ( ALIJA ) AIDA
17.   DŽEHVEROVIĆ ( SENAD ) HANA
18.   OKIĆ ( MUHAMED ) SAMRA
19.   PEČENKOVIĆ ( JASMIN ) REANA
20.   TOPIĆ ( AMIR ) HARUN
21.   DUKIĆ ( ARIF ) ALDIN
22.   PEČENKOVIĆ ( ASMIR ) AMINA
23.   BAPIĆ ( ESAD ) HARIS
24.   BALIĆ ( MIRSAD ) ANITA
25.   DIZDAREVIĆ ( DURSUM ) HASIBA
26.   DIZDAREVIĆ ( ISMET ) AMINA
27.   MUJAGIĆ ( JASMIN ) NAIDA

SANITARNO INŽENJERSTVO


1.       DURAKOVIĆ ( SEAD ) HARUN
2.       JAGANJAC ( HAMED ) NAĐA
3.       MUJAGIĆ ( SANIR ) ŠEJLA
4.       REKIĆ ( SELAM ) SABINA
5.       DŽAFEROVIĆ ( EMIR ) SAMRA
6.       PAŠAGIĆ ( SEMIR ) ALDIN
7.       ZULIĆ ( HUSEIN ) AIDA
8.       TALIĆ ( MEHMED ) AMRA
9.       DŽELILOVIĆ ( DŽEVAD ) ANESA
10.   FELIĆ ( ENVER ) EDIN
11.   HRNJICA ( MUJO ) AZIRA
12.   KARTAL ( SUAD ) AMINA
13.   BOROVAC ( SUAD ) NEJRA
14.   HRNJICA ( ENVER ) SARA
15.   ŠAHBAZOVIĆ ( DEDO ) AIDA
16.   KULENOVIĆ ( AJLAND ) ENA
17.   DURAKOVIĆ ( FADIL ) AMRA
18.   LJUBIJANKIĆ ( JUSUF ) ELVEDINA
19.   MUJAKIĆ ( IBRAHIM ) SAMRA
20.   PAJČIN ( KOSTA ) DARIO
21.   HANDUKIĆ ( ŠEMSO ) AZRA
22.   HRNJIĆ ( FAHRUDIN ) DŽENITA
23.   AVDIĆ ( ADMIR ) AJLA
24.   VELADŽIĆ ( FIKRET ) AZRA

Info blok