[ Prijava ]
Glavni izbornik
SVEČANA PROMOCIJA DIPLOMANATA 2022

Poštovani studenti, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću organizira svečanu promociju diplomanata smjera Sestrinstvo i Sanitarno inženjerstvo, koja će se održati 9.3.2022. godine (srijeda) u amfiteatru fakulteta sa početkom od 9 sati.

Raspored dodjele diploma na dan Svečane promocije diplomanata Fakulteta zdravstvenih studija je sljedeći:

Bakalaureati/Bachelori zdravstva, smjer sanitarno inženjerstvo:

1. Palić (Ferid) Nermina
2. Džaferović (Emir) Samra
3. Okanović (Senad) Mirha
4. Dizdarević (Hamdija) Adnan
5. Ljubijankić (Safet) Fatima
6. Jusić (Bećo) Mersiha
7. Ćerimović (Ibro) Indira
8. Kišmetović (Esad) Elmedina
9. Seferović (Asim) Lejla
10. Rekić (Emin) Ermina
11. Alibegić (Safet) Selma
12. Adilagić (Zirhad) Ziralda
13. Kafedžić (Huse) Emma
14. Lisica (Nermin) Nejra
15. Nezić (Mirsad) Mirsana
16. Gutlić (Enver) Danir
17. Brkić (Rifet) Belma
18. Mujadžić (Suan) Selma
19. Pajalić (Dževad) Nermina
20. Muhić (Mustafa) Ajdina
21. Samardžić (Hasan) Delila
22. Zulić (Nedžad) Dženisa
23. Suljanović (Vahidin) Lejla

Bakalaureati/Bachelori zdravstva, smjer sestrinstvo:

1. Okanović (Nijaz) Nermina
2. Delić (Ekrema) Ena
3. Hadžalić (Zlatan) Majda
4. Smlatić (Enes) Selma
5. Burzić (Mehmed) Halida
6. Luković (Ernes) Elvina
7. Omerović (Hazim) Hazima
8. Avdić (Esad) Dženana
9. Bosnić (Admir) Sumeja
10. Avdić (Sejad) Azra
11. Karajić (Senad) Amra
12. Linić (Mirzad) Ajla
13. Bećirspahić (Fuad) Sajra
14. Bešić (Ibrahim) Melisa
15. Hukarević (Emsad) Enesa
16. Gluhalić (Mirzet) Jasmina
17. Pajazetović (Muharem) Jasminka
18. Felić (Refik) Eman
19. Harčević (Sajid) Azra
20. Crnkić (Nedžad) Sumea
21. Selimanović (Senad) Selma
22. Kadić (Muharem) Emina
23. Bapić (Ibrahim) Ilma
24. Grošić (Suad) Dalila
25. Žapčević (Edin) Ajla
26. Durić (Enes) Lejla
27. Grošić (Husein) Amila
28. Seferagić (Rasim) Elma
29. Rošić (Sejad) Elma
30. Ljubijankić (Sulejman) Amela
31. Miskić (Šefad) Šefika
32. Šarić (Mirsad) Amra
33. Našić (Sead) Sena
34. Dželalagić (Samir) Ajla
35. Grošić (Senad) Dženita
36. Skenderović (Samir) Adna
37. Vojić (Fuad) Dijana
38. Dulić (Dževad) Larisa
39. Vojić (Mirsad) Amina
40. Budimir (Slavko) Jovana
41. Mahmić (Senad) Emsada
42. Mušeta (Mujo) Dženana
43. Pehlić (Abid) Selma
44. Pleš (Mile) Ivana
45. Ljubijankić (Arif) Saferina
46. Veljačić (Sulejman) Dževada
47. Hošić (Zuhdija) Ajla
48. Hrnjić (Saudin) Kamela
49. Jurić (Dragan) Katarina
50. Šiljdedić (Izet) Selma
51. Hotić (Muhamed) Irnesa
52. Kendić (Hasan) Naida
53. Abais (Abdulamer) Amina
54. Skenderović (Sead) Selma
55. Kečanović (Hasib) Sara
56. Kačar (Himzo) Sabina
57. Kačar (Himzo) Almedina
58. Bratulović (Mirko) Danijela


- Diplomanti trebaju doći ispred zgrade fakulteta u srijedu, 9. marta 2022. godine u 8 i 45 sati.
- Po dolasku će se u holu fakulteta formirati kolona diplomanata redoslijedom po rasporedu.
- U amfiteatar fakulteta ulazi jedan po jedan diplomant i kreće se kroz zadnji red amfiteatra popunjavajući mjesta na stepenicama, tako da prvi diplomant po redoslijedu bude na prvoj stepenici lijevog prolaza, a zadnji diplomant na prvoj stepenici desnog prolaza.
- Nakon preuzimanja diploma, diplomanti se pomjeraju za jedno mjesto zadržavajući formirani redoslijed.
- U toku boravka u amfiteatru obavezno je nošenje zaštite maske za lice za sve diplomante i goste.

Kolektiv Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću upućuje čestitke svim diplomantima povodom uspješnog završetka školovanja i želi mnogo sreće i uspjeha.

Info blok