[ Prijava ]
Glavni izbornik
dr. Samir Porić, docent

Rođen u Bosanskoj Krupi 16.06.1964. godine, država Bosna i Hercegovina Osnovnu školu i gimnaziju završio u Bosanskoj Krupi.
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli (BiH) završio 1996. godine.Državni ispit položio u Sarajevu (BiH)1998. godine.Specijalistički ispit iz porodične/obiteljske medicine položio u Sarajevu 2002. godine pri Queens Univerzitetu iz Kingstona – Canada; ured u Sarajevu. Postdiplomski studij završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odbranom magistarskog rada pod nazivom: „Uticaj zdravstveno-socijalnih, ekonomskih, kulturnih i ekoloških faktora na zdravo življenje“, 2011. godine. Projekat doktorske disertacije pod nazivom „ Uticaj statusa nezaposlenosti na mentalno zdravlje“ odbranio u julu mjesecu 2013 godine na medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Stručno zvanje Primarijus dobio aprila mjeseca 2014. god.


Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Doktor nauka, disertacija„Uticaj statusa nezaposlenosti na mentalno zdravlje radno aktivne populacijee“, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli ,2015.godine
Magistar nauka, teza„Uticaj zdravstveno-socijalnih, ekonomskih, kulturnih i ekoloških faktora na zdravo življenje“, , Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu ,2011.godine
Diplomski studijMedicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, 1996. god.

Info blok