[ Prijava ]
Glavni izbornik
Objavljen u Četvrtak, 16.11.2017 u 10:24, prije 6 godina 5 mjeseci 6 dana 9 sati 42 minuta 53 sekunde
Konkurs za upis studenata na razlikovni studij

Na osnovu člana 70. Zakona o visokom obrazovanju („Sl.glasnik USK“, br. 8/09, 9/10, 4/11, 3/13, 13/14, 22/14, 11/15 i 6/17), Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-1503/2017 od 17.10.2017. godine i Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-6976/2017 od 9.11.2017. godine, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje

KONKURS / NATJEČAJ


za upis studenata na Razlikovni studij na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću u za akademsku 2017/2018. godinu

Konkurs/natječaj za upis na Razlikovni studij Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću za akademsku 2017/2018. godinu, traje od 15.11.2017. do 15.12.2017.godine.

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti sa sljedećeg linka:

KONKURS ZA UPIS STUDENATA

Kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata na Razlikovni studij, a kako slijedi:

Odsjek

Smjer

Redovni

Samofinan.

Vanredni

Ukupno

Sanitarno inžinjerstvo

0

10

20

30

Sestrinstvo

0

10

30

40

Ukupno:

0

20

50

70

Info blok