[ Prijava ]
Glavni izbornik
prof. dr. Selim Toromanović, vanredni profesor

Rođen 1961. godine u Cazinu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Banjaluci 1988. godine. Obavezni ljekarski staž proveo u Kliničkom centru u Banjaluci i Domu zdravlja Cazin. Stručni ispit za samostalan rad položio u Zagrebu na Zavodu za zaštitu zdravlja 1990.g. U Domu zdravlja Cazin radio kao ljekar opće prakse a potom kao specijalista socijalne medicine, organizacije i ekonomoke zdravstvene zaštite. Tokom rata obavljao dužnost rukovodioca Teritorijalne ratne bolnice u Cazinu. Nakon rata u dva mandata biran i imenovan na funkciju direktora Doma zdravlja Cazin. Nakon promjene mjesta boravka 2013.g. počinje raditi u Domu zdravlja Kantona Sarajevo na mjestu voditelja Odjela za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti. Tokom 2014. godine prelazi raditi u Klinički centr Univerziteta u Sarajevu na mjestu šefa Službe za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.


Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Doktor nauka, disertacija"Istraživanje kvaliteta primarne zdravstvene zaštite mjerenjem zadovoljstva korisnika zdravstvenih usluga", Medicinski fakultet u Sarajevu, 2005.
Magistar nauka, teza„Zadovoljstvo korisnika Primarne zdravstvene zaštite kao parametar procjene kvaliteta", Medicinski fakultet u Sarajevu, 2002.
Diplomski studijMedicinski fakultet u Banjaluci, 1988.


Curriculum Vitae (CV)
Detaljni CV možete pogledati na sljedećem linku.

Naučni karton
Naučni karton možete pogledati na sljedećem linku.

Info blok