[ Prijava ]
Glavni izbornik
Asistenti i laboranti

Minela Žapčević asistent
Minela Žapčević, rođena 05.06.1991. godine u Bihaću. JU Gimnaziju “Bihać” maturira 2009. godine. Univerzitet u Bihaću Biotehnički fakultet, smjer Zaštita okoliša upisuje 2013. godine. Tokom studija učestvuje u mnogim aktivnostima, pohađa mnoge naučno-stručne skupove i učestvuje u pisanju naučno-stručnih radova. U julu 2017. godine uspješno je odbranila završni rad na temu “Analiza brzine strujanja i protoka rijeke Une primjenom fluid tracing metode” ocjenom 10 i stekla akademsku titulu i stručno zvanje Bakalaureat/Bachelor zaštite okoliša sa 240 ECTS kredita, te sa ukupnim prosjekom ocjena 8.9 diplomirala kao studentica generacije. 2017. godine Senat Univerziteta u Bihaću dodijeljuje joj izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Industrijska i okolišna biotehnologija, za predmete: Analiza fizikalnih faktora okoliša, Upravljanje otpadom i Upravljanje zrakom, te na oblast Okolišna biotehnologija. Asistent je na navedenim predmetima od akademske 2017/2018. godine na Fakultetu zdravstvenih studija, Univerziteta u Bihaću.
Belsad Selimović stručni saradnik praktične nastave i stručne prakse
Belsad Selimović je rođen 10.04.1981. godine u Bihaću, gdje završava osnovnu i srednju školu. Po završetku gimnazije odlazi na odsluženje vojnog roka te potom odlazi na studij, koji uspješno okončava 2008. godine. Oženjen je i otac je jednog djeteta.
Šejla Nezirević laborant
Zovem se Šejla Nezirević, rođena sam 23.11.1977. godine u Bihaću. Osnovnu školu završila sam (1991. godine), u Bihaću kao i srednju Medicinsku školu (1995.- 1996. godine) i stekla zvanje Hemijski tehničar - analitičar. Zaposlena sam na Visokoj Zdravsvenoj Školi na mjestu laboranta. Na tom mjestu sam od 2011. godine. Pohađam vanredno VZŠ smijer sanitarno inžinjerstvo.
Hana Demirović Mušanović asistent
Safet Kuduzović asistent
Rođen u Bihaću, 1988 godine, završio osnovnu školu 2003. godine i završio srednju medicinsku školu 2007. godine. U akademskoj 2012/13 završava Medicinu na Medicinskom fakultetu Univerziteta Sarajevo u roku prosječnom ocjenom 8,9. Tokom fakulteta uključen u mnogobrojne aktivnosti, te se iskazuje izvrsno na području Fiziologije i Anatomije, te Urgentne medicine uz pohvale profesora. Dvije godine radi kao demonstrator na Institutu za Patologiju medicinskog fakulteta, a u sklopu programa razmjene studenata 2012. godine obavlja svoju praktičnu ljetnu nastavu na odjeljenju Transplantologije AKH Wien na najvećoj transplantološkoj klinici u Evropi. Preko deset godina aktivan volonter na mnogim projektima vezanim za zdravlje mladih te radi sa raznim ranjivim populacijama (Tinejdžeri, osuđena lica). U sklopu programa edukacije mladih o reproduktivnom zdravlju stekao zvanje trenera edukatora certificiranog od strane UN organizacija (UNFPA, UNDP). Učesnik mnogih volonterskih akcija DC “Nove nade” Bihać te općinske organizacije “Crveni Križ” Bihać u sklopu koje već preko godinu dana radi na edukaciji adolescenata. Trenutno zaposlenik doma zdravlja na poslovima Opšte medicine/Porodične medicine.
000

Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:NASTAVNO OSOBLJE
  • Objavio korisnik Webmaster
  • Pročitana 12077 puta