[ Prijava ]
Glavni izbornik
mr. Mersina Šehić, viši asistent

Mersina Šehić je viša asistentica na Odsjeku za engleski jezik i književnost Pedagoškog fakulteta u Bihaću. Interesira se za frazeologiju i kontaktnu lingvistiku. Odbranila je master rad iz komparativne frazeologije na Filološkom fakultetu u Banjoj Luci. Sudjeluje u međunarodnim istraživačkim projektima Ivo Andrić u evropskom kontekstu i Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića na Institutu za slavistiku Univerziteta Karl-Franzens, Graz.


Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Magistar nauka, teza“LINGVOSTILISTIČKA ANALIZA POREDBENIH FRAZEMA U ĆOPIĆEVOJ PIONIRSKOJ TRILOGIJI I NJIHOVIH PREVODNIH EKVIVALENATA NA ENGLESKOM JEZIKU”, FILOLOŠKI FAKULTET U BANJOJ LUCI, 7. 7. 2014.
Diplomski studij“POUČAVANJE IZGOVORA DVOGLASNIKA ENGLESKOG JEZIKA”, PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU, 15. 9. 2011.


Curriculum Vitae (CV)
Detaljni CV možete pogledati na sljedećem linku.

Info blok