[ Prijava ]
Glavni izbornik
Objavljen u Petak, 29.09.2017 u 09:43, prije 2 mjeseci 2 sedmica 4 dana 10 sati 57 minuta 59 sekunde
Odbrana završnog rada studenta Skenderović Hamze

Dana 27.09.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studenta Skenderović Hamze, sa odsjeka Sanitarno inženjerstvo na temu "Otvaranje odlagališta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora (RH) uz neposrednu granicu sa BiH (općina Bužim)", pred komisijom:

  • prof. dr. Ekrem Pehlić, predsjednik
  • Doc. dr. Adnan Ćehajić, mentor
  • Doc. dr. Jasmin Toromanović, član

Info blok