[ Prijava ]
Glavni izbornik
Objavljen u Petak, 14.07.2017 u 12:46, prije 6 mjeseci 1 sedmica 5 dana 9 sati 19 minuta 35 sekunde
Odbrana završnog rada studentice Kudić Samre

Dana 14.07.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Kudić Samre, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Uloga medicinske sestre u tretmanu promrzotina", pred komisijom:

  • prof. dr. Ekrem Pehlić, predsjednik
  • Doc. dr. Hajrudin Halilović, mentor
  • Doc. dr. Samir Porić, član

Info blok