[ Prijava ]
Glavni izbornik
Objavljen u Četvrtak, 15.06.2017 u 09:26, prije 7 mjeseci 1 sedmica 4 dana 12 sati 40 minuta 18 sekunde
Odbrana završnog rada studentice Prebeg Samante

Dana 07.06.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Prebeg Samante, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Bipolarni poremećaj u osoba starje životne dobi", pred komisijom:

  • Doc. dr. Huska Jukić, predsjednik
  • prof. dr. Marija Burgić-Radmanović, mentor
  • Doc. dr. Samir Porić, član

Info blok