[ Prijava ]
Glavni izbornik
Objavljen u Utorak, 30.05.2017 u 13:08, prije 7 mjeseci 3 sedmica 6 dana 8 sati 48 minuta 29 sekunde
Odbrana završnog rada studentice Salihagić Selme

Dana 10.05.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Salihagić Selme, sa odsjeka Sanitarno inženjerstvo na temu "Prehrana prema životnoj dobi", pred komisijom:

  • prof. dr. Ekrem Pehlić, predsjednik
  • doc. dr. Huska Jukić, mentor
  • doc. dr. Jasmin Toromanović, član

Info blok