[ Prijava ]
Glavni izbornik
mr. Edina Šertović, viši asistent

Edina Šertović rođena je 05.10.1980. godine u Bosanskoj Krupi, Republika Bosna i Hercegovina. Osnovno obrazovanje i gimnaziju završila je u Bosanskoj Krupi. Biotehnički fakultet, Univerziteta u Bihaću odsjek Prehrambeni, smjer prehrambena tehnologija, upisala je 1999. godine u Bihaću. Diplomirala je 2004. godine i stekla zvanje diplomirani inžinjer prehrambene tehnologije. Od 11.04.2007. godine zaposlena je kao asistent na Biotehničkom fakultetu, Univerziteta u Bihaću. Iste godine upisala je postdiplomski studij na Poljoprivredno – prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, oblast Kontrola kvaliteta hrane i pića. Magistrirala je 19.04.2012. godine i stekla zvanje magistra poljoprivrednih nauka, oblast Kontrola kvaliteta hrane i pića. Od 08.10.2012. godine dobila je izbor u zvanje višeg asistenta do danas. Doktorski studij upisala je 2013. godine na Poljoprivredno – prehrabenom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu. U toku svog naučno – istraživačkog rada, objavila je nekoliko naučnih radova na domaćim i međunarodnim kongresima.


Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Magistar nauka, teza“KOMPARATIVNO ISPITIVANJE SADRŽAJA IZOFLAVONA U SOJI I SOJINOM MLIJEKU”,UNIVERZITET U SARAJEVU,POLJOPRIVREDNO – PREHRAMBENI FAKULTET, 19.04.2012. GODINE
Diplomski studijUNIVERZITET U BIHAĆU, BIOTEHNIČKI FAKULTET, 26.02.2004. GODINE


Curriculum Vitae (CV)
Detaljni CV možete pogledati na sljedećem linku.

Info blok