[ Prijava ]
Glavni izbornik
mr. Hatidže Burnić, predavač

Hatidže Burnić, rođena 14.07.1970. godine u Njemačkoj, gdje završava osnovno i srednje obrazovanje. Nakon toga upisuje Pedagoški fakultet, odsjek Njemački jezik, na kojem diplomira 2008. godine i stiče zvanje profesor njemačkog jezika i književnost. Postdiplomski studij nastavlja na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, FHN, kolegij za lingvistiku, gdje je magistrirala 2011. godine. Nakon toga radi kao predavač njemačkog jezika na Visokoj zdravstvenoj školi, Univerziteta u Bihaću, a na Tehničkom fakultetu je viši asistent za istu oblast. Trenutno radi na svojoj doktorskoj tezi.


Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Magistar nauka, teza“GERMANIZMI U ŠTAMPI BOSANSKE KRAJINE”, UNIVERZITET DŽEMAL BIJEDIĆ U MOSTRARU, FHN, 2011.GODINA
Diplomski studij„DIE FRAU“ IN DEUTSCHEN UND BOSNISCHEN SPRICHWÖRTERN (POJAM „ŽENA“ U NJEMAČKIM I BOSANSKIM POSLOVICAMA), PEDAGOŠKI FAKULTET, UNIVERZITET U BIHAĆU, 2008.


Curriculum Vitae (CV)
Detaljni CV možete pogledati na sljedećem linku.

Info blok