[ Prijava ]
Glavni izbornik
mr. Dijana Sulejmanović, viši asistent

Dijana Sulejmanović je rođena 21.2.1987. u Banjoj Luci. Od akademske 2014/2015. godine je angažirana kao viši asistent za oblast Psihologija na Univerzitetu u Bihaću. Objavila je preko 20 naučnih radova te prevela stručnu knjigu o spektru autističnih poremećaja „A Strange World” Martine F. Delfos s engleskog na bosanski jezik. Održala je predavanje za studente treće godine Psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na temu suicidalnosti te za studente doktorskog studija Čikaške škole psihologije u Washingtonu na temu ratne traume. Pohađala je brojne edukacije iz oblasti psihoterapije i završila napredni nivo edukacije iz Kognitivno-bihejvioralne psihoterapije. Uže područje istraživanja: školska psihologija, suicid i kognitivno-bihejvioralna modifikacija.


Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Magistar nauka, teza“PRISUTNOST SUICIDALNIH IDEJA S OBZIROM NA ZADOVOLJSTVO ŽIVOTOM, OKUPLJENOST PORODICE I DOŽIVLJAJ ANOMIJE KOD MUŠKARACA I ŽENA IZ BIH, FRANCUSKEI SAD”, FILOZOFSKI FAKULTET, UNIVERZITET U BANJOJ LUCI, 07.09.2012.
Diplomski studijFILOZOFSKI FAKULTET, UNIVERZITET U BANJOJ LUCI, 2009.


Curriculum Vitae (CV)
Detaljni CV možete pogledati na sljedećem linku.

Info blok