[ Prijava ]
Glavni izbornik
Univerzitet u Bihaću
Viši asistenti
Strana 1 od 1 pp1pp
MA Aldina Aldžić-Baltić, viši asistent
Objavljena u Četvrtak, 02.03.2017 u 15:28 u kategorijama Nastavno osoblje, Viši asistenti | pročitana 1636 puta |

Aldina Aldžić-Baltić rođena je 21.04.1994. godine u Varoškoj Rijeci. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Bužimu sa odličnim uspjehom kao učenik generacije. Nakon srednje škole upisuje i uspješno završava Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, odsjek za hemiju. Nakon diplomiranja upisuje master studij na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu i uspješno brani magistarsku tezu, te stiče zvanje magistra inženjerske hemije.

mr. Hatidže Burnić, predavač
Objavljena u Četvrtak, 07.05.2015 u 07:54 u kategorijama Viši asistenti, Nastavno osoblje | pročitana 775 puta |

Hatidže Burnić, rođena 14.07.1970. godine u Njemačkoj, gdje završava osnovno i srednje obrazovanje. Nakon toga upisuje Pedagoški fakultet, odsjek Njemački jezik, na kojem diplomira 2008. godine i stiče zvanje profesor njemačkog jezika i književnost. Postdiplomski studij nastavlja na Univerzitetu „Dž...

mr. Edina Šertović, viši asistent
Objavljena u Srijeda, 29.04.2015 u 14:46 u kategorijama Nastavno osoblje, Viši asistenti | pročitana 652 puta |

Edina Šertović rođena je 05.10.1980. godine u Bosanskoj Krupi, Republika Bosna i Hercegovina. Osnovno obrazovanje i gimnaziju završila je u Bosanskoj Krupi. Biotehnički fakultet, Univerziteta u Bihaću odsjek Prehrambeni, smjer prehrambena tehnologija, upisala je 1999. godine u Bihaću. Diplomirala je...

mr. sc. Edina Karabeg, viši asistent
Objavljena u Srijeda, 29.04.2015 u 14:42 u kategorijama Viši asistenti, Nastavno osoblje | pročitana 846 puta |

Mr sc Prim Edina Karabeg dr med , specijalista pedijatar, rođena 04.11.1961.god. u Sanskom Mostu, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu (1976.) i Gimnaziju (1980.god.) je završila u Sanskom Mostu. Medicinski fakultet u Banja Luci završila 09.09.1985.god., a stručni ispit položila 03.02.1987.god. u Sara...

mr. Dijana Sulejmanović, viši asistent
Objavljena u Srijeda, 29.04.2015 u 14:36 u kategorijama Viši asistenti, Nastavno osoblje | pročitana 773 puta |

Dijana Sulejmanović je rođena 21.2.1987. u Banjoj Luci. Od akademske 2014/2015. godine je angažirana kao viši asistent za oblast Psihologija na Univerzitetu u Bihaću. Objavila je preko 20 naučnih radova te prevela stručnu knjigu o spektru autističnih poremećaja „A Strange World” Martine F. Delfos s ...

doc.dr. Asmir Aldžić, docent
Objavljena u Utorak, 28.04.2015 u 09:06 u kategorijama Viši asistenti, Nastavno osoblje | pročitana 809 puta |

Asmir Aldžić rođen je u Varoškoj Rijeci 21 oktobra 1986 godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Bužimu s odličnim uspjehom. Nakon srednje škole upisao je i uspješno završio Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, odsjek za biologiju smjer mikrobiologija. Nakon diplomiranja upisuje master st...

Strana 1 od 1 pp1pp