[ Prijava ]
Glavni izbornik
mr. sc. Edina Karabeg, viši asistent

Mr sc Prim Edina Karabeg dr med , specijalista pedijatar, rođena 04.11.1961.god. u Sanskom Mostu, Bosna i Hercegovina.
Osnovnu školu (1976.) i Gimnaziju (1980.god.) je završila u Sanskom Mostu.
Medicinski fakultet u Banja Luci završila 09.09.1985.god., a stručni ispit položila 03.02.1987.god. u Sarajevu.
Specijalizaciju iz pedijatrije završila na Pedijatrijskoj klinici UKC u Sarajevu gdje je i položila specijalistički ispit 13 .09.1997.god.
Završila postdiplomski studij , Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
15.5.2012. Odbranila Magistarski rad pod naslovom : „Neurorazvojno praćenje dojenčadi sa perinatalnim rizičnim faktorima u primarnoj pedijatrijskoj praksi“ .
Odbranila tezu doktorske disertacije 13.12.2013. god.: Neurorazvojni ishod djece s anomalijama pupčane vrpce .


Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Magistar nauka, teza“Neurorazvojno praćenje dojenčadi sa perinatalnim rizičnim faktorima u primarnoj pedijatrijskoj praksi”, MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU, 15.5.2012
Diplomski studijMEDICINSKI FAKULTET BANJA LUKA, 9.9.1985

Info blok