[ Prijava ]
Glavni izbornik
doc.dr. Asmir Aldžić, docent

Asmir Aldžić rođen je u Varoškoj Rijeci 21 oktobra 1986 godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Bužimu s odličnim uspjehom. Nakon srednje škole upisao je i uspješno završio Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, odsjek za biologiju smjer mikrobiologija. Nakon diplomiranja upisuje master studij na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu i uspješno je odbranio magistarski rad i stekao zvanje magistra biologije uža naučna oblast mikrobiologija. Nakon toga je zasnovao radni odnos na Univerzitetu u Bihaću na organizacionoj jedinici Visoka zdravstvena škola 23.11.2011. godine.
Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu 10.07.2017. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom "Istraživanje antibiotske rezistencije i pojave multirezistentnih bakterija kod hospitaliziranih pacijenata na području Unsko - sanskog kantona", te stekao nastavno-naučno zvanje docenta. 
Docent je trenutno zaposlen na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću, a obavlja i funkciju Prodekana za nastavu i studentska pitanja.


Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Doktor nauka, teza “ISTRAŽIVANJE ANTIBIOTSKE REZISTENCIJE I POJAVE MULTIREZISTENTNIH BAKTERIJA KOD HOSPITALIZIRANIH PACIJENATA NA PODRUČJU UNSKO - SANSKOG KANTONA”, PRIRODNO - MATEMATIČKI FAKULTET SARAJEVO, 10.07.2017. GODINE
Magistar nauka, teza “HIGIJENSKO – ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST FERMENTIRANIH MLIJEČNIH PROIZVODA U SARAJEVSKOJ MLJEKARI MILKOS DD”, PRIRODNO - MATEMATIČKI FAKULTET SARAJEVO, 05.01.2011. GODINE
Diplomski studij“KARAKTERISTIKE BRUCELOZE U EPIZOOTIOLOŠKOJ JEDINICI OPĆINE BUŽIM ZA PERIOD 2005-2009. GODINE”, PRIRODNO – MATEMATIČKI FAKULTET SARAJEVO, 14.09.2009. GODINE

Info blok