[ Prijava ]
Glavni izbornik
Univerzitet u Bihaću
Fakultet
Strana 1 od 1 pp1pp
PROMOCIJA DODJELE DIPLOMA DIPLOMANTIMA I ciklusa studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Objavljena u Ponedeljak, 30.01.2023 u 01:11 u kategorijama Vijesti, Fakultet, Sestrinstvo, Fizikalna terapija, Aktualne vijesti, Službe, Sanitarno inženjerstvo | pročitana 580 puta |

Promocija će se održati dana 30.01.2023. godine (ponedjeljak) sa početkom u 11 sati.

PIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2018/2019.
Objavljena u Ponedeljak, 25.05.2015 u 18:06 u kategorijama Aktualne vijesti, Fakultet | pročitana 524 puta |

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazova...

Radni sastanak
Objavljena u Petak, 15.05.2015 u 09:15 u kategorijama Fakultet, Aktualne vijesti | pročitana 448 puta |

Dana 14.05. održan je radni sastanak predstavnika zdravstva, obrazovanja, zapošljavanja USK-a i vlasnika firme Convivo Holding GbmH. Zavod za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona bio je domaćin sastanka koji je upriličen između predstavnika zdrvstva, obrazovanja i zapošljavanja iz Unsko-sanskog kanto...

Upis studenata
Objavljena u Petak, 15.05.2015 u 09:00 u kategorijama Fakultet, Aktualne vijesti | pročitana 5163 puta |

ŠTA JE NAŠA MISIJA I VIZIJA Misija Fakulteta zdravstvenih studija (FZS) je da kroz najsavremenije metode nastave, učenja i istraživanja educira kvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno kompetentne kadrove u zdravstvu iz područja prevencije bolesti, dijagnostike i unapređenja ljudskog zdravlja, ...

Opće informacije
Objavljena u Nedelja, 04.11.2012 u 23:09 u kategorijama Fakultet | pročitana 36878 puta |

Visoka zdravstvena škola u Univerziteta u Bihaću je pravni sljedbenik Više medicinske škole u Bihaću koja je Rješenjem, broj: U/I-17/98, od 10.7. 1998.g. upisana u sudski registar. 18. 10. 2006. godine Kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta dalo je saglasnost na: preimenovanje ...

Strana 1 od 1 pp1pp