[ Prijava ]
Glavni izbornik
Univerzitet u Bihaću
Fakultet
Strana 1 od 1 pp1pp
OBAVIJEST O UPISU U PRVU GODINU STUDIJA
Objavljena u Utorak, 29.09.2020 u 12:10 u kategorijama Sestrinstvo, Aktualne vijesti, Fakultet, Sanitarno inženjerstvo, Vijesti | pročitana 532 puta |

Obavještavaju se budući studenti prve godine I ciklusa studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću da je rok za podnošenje prijava za upis produžen do 06.10.2020. godine (utorak) do 14 sati, na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona o proširenju upisne kvote.

OBAVIJEST O UPISU NA RAZLIKOVNI STUDIJ
Objavljena u Utorak, 29.09.2020 u 12:08 u kategorijama Kontakt, Sanitarno inženjerstvo, Vijesti, Aktualne vijesti, Fakultet, Sestrinstvo | pročitana 310 puta |

Obavještavaju se budući studenti I ciklusa Razlikovnog studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću da je rok za podnošenje prijava za upis produžen do 06.10.2020. godine (utorak) do 14 sati.

RANG LISTE kandidata za upis studenata u I godinu Prvog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću – prvi upisni rok
Objavljena u Petak, 15.02.2019 u 14:15 u kategorijama Fakultet, Fizikalna terapija, Aktualne vijesti, Vijesti, Konkursi | pročitana 504 puta |

RANG LISTE kandidata za upis studenata u I godinu Prvog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću – prvi upisni rok

PIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2018/2019.
Objavljena u Ponedeljak, 25.05.2015 u 18:06 u kategorijama Fakultet, Aktualne vijesti | pročitana 112 puta |

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazova...

Radni sastanak
Objavljena u Petak, 15.05.2015 u 09:15 u kategorijama Fakultet, Aktualne vijesti | pročitana 114 puta |

Dana 14.05. održan je radni sastanak predstavnika zdravstva, obrazovanja, zapošljavanja USK-a i vlasnika firme Convivo Holding GbmH. Zavod za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona bio je domaćin sastanka koji je upriličen između predstavnika zdrvstva, obrazovanja i zapošljavanja iz Unsko-sanskog kanto...

Upis studenata
Objavljena u Petak, 15.05.2015 u 09:00 u kategorijama Fakultet, Aktualne vijesti | pročitana 1256 puta |

ŠTA JE NAŠA MISIJA I VIZIJA Misija Fakulteta zdravstvenih studija (FZS) je da kroz najsavremenije metode nastave, učenja i istraživanja educira kvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno kompetentne kadrove u zdravstvu iz područja prevencije bolesti, dijagnostike i unapređenja ljudskog zdravlja, ...

Opće informacije
Objavljena u Nedelja, 04.11.2012 u 23:09 u kategorijama Fakultet | pročitana 28201 puta |

Visoka zdravstvena škola u Univerziteta u Bihaću je pravni sljedbenik Više medicinske škole u Bihaću koja je Rješenjem, broj: U/I-17/98, od 10.7. 1998.g. upisana u sudski registar. 18. 10. 2006. godine Kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta dalo je saglasnost na: preimenovanje ...

Strana 1 od 1 pp1pp