[ Prijava ]
Glavni izbornik
prof. dr. Tešo Ristić, vanredni profesor

Rođen 24. 04. 1957. godine u Banji Vrućici. Diplomirao na PMF-u Univerziteta u Novom Sadu februara 1981. godine i stekao zvanje diplomirani geograf. Magistrirao 1997. godine na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odsjeku za Prostorno planiranje turizma. Doktorsku disertaciju pod nazivom Klimatske osnove biljne proizvodnje Usorsko-Ukrinskog kraja Republike Srpske odbranio je marta 2003. na PMF-u Univerziteta u Banja Luci. Vanredni je profesor za užu naučnu oblast Ekologija, kao i Turizam. Stalno zaposlen na Nezavisnom univerzitetu u Banja Luci.

Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Doktor nauka, disertacija‘’KLIMATSKE OSNOVE BILJNE PROIZVODNJE USORSKO-UKRINSKOG KRAJA RAPUBLIKE SRPSKE“, PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U BANJA LUCI, 07. 03. 2003.
Magistar nauka, teza“GEOGRAFSKE OSNOVE RAZVOJA TURIZMA NA TERITORIJI OPŠTINE TESLIĆ”, GEOGRAFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU, 16. 03. 1997.
Diplomski studij“GEOGRAFSKI PRIKAZ BANJA VRUĆICE”, PRIRODNOMATEMATIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U NOVOM SADU, 23. 02. 1981.


Curriculum Vitae (CV)
Detaljni CV možete pogledati na sljedećem linku.

Info blok