[ Prijava ]
Glavni izbornik
prof. dr. Eldar Isaković, vanredni profesor

Eldar Isaković je rođen 13.10.1962. godine u Tuzli gdje je završio osnovnu školu, gimnaziju i srednju muzičku školu. Studij medicine završio je na Medicinskom fakultetu u Tuzli 1987. godine. Ljekarski pripravnički staž završio je u Tuzli 1988. godine, a stručni ljekarski ispit položio je 1989. godine u Sarajevu. Na hirurškoj klinici Kliničkog centra u Tuzli zasnovao je radni odnos 1988. godine. Kao asistent na predmetu Anatomija Medicinskog fakultetana zaposlio se a 1990. godine. Postdiplomski studij pohađao je od 1991. do 1995. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i položio sve predviđene ispite 1996. godine. Projekat magistarskog rada pod nazivom «VARIJACIJE BUBREGA I ABDOMINALNOG DIJELA URETERA» odbranio je 14.05.1999. godine. Magistarski rad pod istim nazivim odbranio je 11.05.2001. godine na Medicinskom fakultetu u Tuzli pod mentorstvom prof. dr Admedine Savković. Doktorsku disertaciju pod nazivom «KORELACIJA IZMEĐU ANATOMSKIH VARIJACIJA BUBREGA I KLINIČKIH NALAZA» odbranio je 10.09.2004. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pod mentorstvom prof. dr Admedine Savković. Završio je 4th Postgraduate Course of the Medical Summer School-Dubrovnik on Molecular Medicine – Signal Transduction, u vremenu od 09.10. – 15.10.1998. godine. U okviru Tempus Cards Project of European Commission završio je seminar “TECH THE TEACHER” ( Nove didaktičke metode učenja i ispitivanja) 2006. Aktivno govori engleski jezik i ima dobro poznavanje rada na računaru

Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Doktor nauka, disertacija"KORELACIJA IZMEĐU ANATOMSKIH VARIJACIJA BUBREGA I KLINIČKIH NALAZA", Medicinski fakultet u Tuzli, 2004. godine
Magistar nauka, teza"UVARIJACIJE BUBREGA I ABDOMINALNOG DIJELA URETERA", Medicinski fakultet u Tuzli, 2001. godine
Diplomski studijMedicinski fakultet u Tuzli. 1987. godine


Curriculum Vitae (CV)
Detaljni CV možete pogledati na sljedećem linku.

Info blok