[ Prijava ]
Glavni izbornik
Safet Kuduzović, asistent

Rođen u Bihaću, 1988 godine, završio osnovnu školu 2003. godine i završio srednju medicinsku školu 2007. godine. U akademskoj 2012/13 završava Medicinu na Medicinskom fakultetu Univerziteta Sarajevo u roku prosječnom ocjenom 8,9. Tokom fakulteta uključen u mnogobrojne aktivnosti, te se iskazuje izvrsno na području Fiziologije i Anatomije, te Urgentne medicine uz pohvale profesora. Dvije godine radi kao demonstrator na Institutu za Patologiju medicinskog fakulteta, a u sklopu programa razmjene studenata 2012. godine obavlja svoju praktičnu ljetnu nastavu na odjeljenju Transplantologije AKH Wien na najvećoj transplantološkoj klinici u Evropi. Preko deset godina aktivan volonter na mnogim projektima vezanim za zdravlje mladih te radi sa raznim ranjivim populacijama (Tinejdžeri, osuđena lica). U sklopu programa edukacije mladih o reproduktivnom zdravlju stekao zvanje trenera edukatora certificiranog od strane UN organizacija (UNFPA, UNDP). Učesnik mnogih volonterskih akcija DC “Nove nade” Bihać te općinske organizacije “Crveni Križ” Bihać u sklopu koje već preko godinu dana radi na edukaciji adolescenata. Trenutno zaposlenik doma zdravlja na poslovima Opšte medicine/Porodične medicine.


Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Diplomski studij“VALORIZACIJA EFEKATA KINEZITERAPIJE NA MUSKULATURU U POSTOPERATIVNOM TRETMANU PACIJENATA SA ENDOPROTEZOM KUKA”,MEDICINSKI FAKULTET SARAJEVO, 16.07. 2013.GOD


Info blok