[ Prijava ]
Glavni izbornik
Šejla Nezirević, laborant

Zovem se Šejla Nezirević, rođena sam 23.11.1977. godine u Bihaću. Osnovnu školu završila sam (1991. godine), u Bihaću kao i srednju Medicinsku školu (1995.- 1996. godine) i stekla zvanje Hemijski tehničar - analitičar. Zaposlena sam na Visokoj Zdravsvenoj Školi na mjestu laboranta. Na tom mjestu sam od 2011. godine. Pohađam vanredno VZŠ smijer sanitarno inžinjerstvo.


Info blok