[ Prijava ]
Glavni izbornik
prof. dr. Fuad Sedić, redovni profesor

Fuad (Jusuf) Sedić rođen je 27.11.1960. godine u Bosanskoj Krupi. Odlazi na specijalizaciju arapskog jezika u Rijad, gdje uspješno okončava svoje školovanje. Na IPF Univerziteta u Bihaću radi od njegovog osnivanja, a od 2006. godine na Visokoj zdravstvenoj školi, predaje predmet “Religija i zdravlje”, gdje skupa sa prof. dr. Sulejmanom Kendićem objavljuje Univerzitetsku knjigu Religija i zdravlje, 2010. Otac je šestoro djece. Dobitnik je Zlatne značke Univerziteta u Bihaću. Trenutno je na pozicija dekana IPF u Bihaću.Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Doktor nauka, disertacija"Sunen Ebu Davud Es-Sidžistani 1997. Fakultet Usulud-din, Rijad , Saudijska Arabija, Univerzitet M. b. Saud.
Magistar nauka, tezaMusned Ebu Davud Et-Tajalisi, 1992. Fakultet Usulud-din, Rijad, Saudijska Arabija, Univerzitet M. b. Saud.
Diplomski studijFakultet Usulid-din, odsjek Hadis, 1987. Rijad, Saudijska Arabija, Univerzitet M. b. Saud.


Curriculum Vitae (CV)
Detaljni CV možete pogledati na sljedećem linku.

Info blok