[ Prijava ]
Glavni izbornik
mr. Safeta Redžić, viši asistent

Safeta Redžić, rođena 28.04.1982 godine u Orašcu, općina Bihać gdje je završila osnovnu školu i srednju Medicinsku školu Bihać, hemijski tehničar općeg smjera. Diplomirala je na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Postdiplomski studij pohađala je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i stekla zvanje magistrice hemijskih nauka. Studentica je doktorskog studije Hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.


Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Magistar nauka, teza“SEKVENTNA EKSTRAKCIJA I BIODOSTUPNOST MANGANA IZ TLA OKOLICE RUDNIKA BUŽIM, PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET SARAJEVO, 28.11.2011
Diplomski studij“ODREĐIVANJE SADRŽAJA TEŠKIH METALA U VERTIKALNOM PROFILU SEDIMENTA RIJEKE UNE”, UNIVERZITET U BIHAĆU BIOTEHNIČKI FAKULTET, 19.09.2005.


Curriculum Vitae (CV)
Detaljni CV možete pogledati na sljedećem linku.

Info blok