[ Prijava ]
Glavni izbornik
mr. Nevzeta Ibrahimpašić, viši asistent

Rođena 07.06.1953.god. u Gati-Ilidži,gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju 1972.god u Bos.Krupi,a medicinski fakultet 1978.god u Sarajevu. Specijalizaciju iz infektivnih bolesti završila u Zagrebu na Klinici za infektivne bolesti”Dr F.Mihaljević” 1985.godine. Postdiplomski studij,smjer kliničke discipline,obavila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2002.god. Počasno zvanje „Primarijus“ dobila 1999.god. Plaketu grada Bihaća, za izuzetna ostvarenja i postignute rezultate u oblasti zdravstva, posebno za rezultate u periodu 1992-1995.god.dobila 2007.god. Magistrirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2011.godine. Radila kao ljekar opće prakse u Domu zdravlja Bihać od 1978-1981.godine,a od 1981.godine u Kantonalnoj bolnici „Dr Irfan Ljubijankić“ Bihać, od 1985.godine kao specijalista infektolog. Od 1996-2010.godine, šef Odsjeka za gastroenterologiju i hepatologiju,a od 2010.godine načelnica Odjela za infektivne bolesti. Od 1996.godine predavač u Medicinskoj školi u Bihaću, 12 godina.Od 2000.godine asistent na Višoj med.školi,Katedra za infektologiju,a od 2013.godine kao viši asistent na Visokoj zdravstvenoj školi Univerziteta u Bihaću iz predmeta Specijalna epidemiologija i Infektologija. Od 2003.godine kantonalni koordinator za HIV/AIDS u F B i H,a od 2005.godine vodi Savjetovalište za VCCT za HIV/AIDS.Potpisnica Konsensusa za liječenje koničnog hepatitisa u BiH. Uključena kao istraživač u dvije evropske studije S-COLETE I GUARD-C,koje prate efekte liječenja pegiliranim interferonom alfa 2a kod kroničnog hepatitisa.Bila organizator domaćin Simpozija infektologa BiH sa međunarodnim sudjelovanjem 2002 i 2009.godine. Član Asocijacije infektologa BiH,član Hrvatskog liječničkog zbora,član Udruženja infektologa R.Hrvatske,član Asocijacije gastroenterologa BiH i član Liječničke komore USK-a.


Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Magistar nauka, teza"POVEZANOST HELICOBACTER PYLORI INFEKCIJE SA POJAVOM HRONIČNE URTIKARIJE I ROSACEE:KLINIČKI I LABORATORIJSKI ASPEKT", MEDICINSKI FAKULTET U SARAJEVU, 08.07.2011.
Diplomski studijMEDICINSKI FAKULTET U SARAJEVU, 29.08.1978.


Curriculum Vitae (CV)
Detaljni CV možete pogledati na sljedećem linku.

Info blok