[ Prijava ]
Glavni izbornik
doc. dr. Šekib Umihanić, docent

Umihanić Šekib je rođen 25. 06. 1970. u Bašigovcima, općina Živinice. Od 10. 04. 2002. radi u Klinici za otorinolaringologiju, cervikofacijalnu i maksilofacijalnu hirurgiju, UKC Tuzla. Specijalistički ispit iz otorinolaringologije položio je 21. 12. 2006. U periodu od 01.01.2007. do 01.07.2009. obavljao je dužnost šefa odjeljenja za odrasle, Klinike za ORL, CF i MF hirurgiju, a od 01.07.2009. obavlja dužnost šefa audiološko fonijatrijskog odjeljenja, Klinike za bolesti uha, grla i nosa, UKC Tuzla. Izabran je 27.09.2007. za Višeg asistenta na nastavnom predmetu „Otorinolaringologija”. Izabran je 06.07.2012. u naučno zvanje- Docent za nastavni predmet „Otorinolaringologija” na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli. Za uspješan rad i postignute posebne rezultate na zaštiti zdravlja stanovništva dodijeljen mu je 07.04.2012, naziv Primarijus. Educiran je iz otohirurgije u Prvoj ORL klinici Bratislava - Slovačka; Edirne, Malattia, Istanbul- Turska. Edukaciju iz rinosinusne hirurgije obavio je u Univerzitetskoj bolnici Šalata, Zagreb. Edukaciju iz dječije otorinolaringologije obavio je u Cincinnati Children's Hospital Medical Center, Cincinnati, USA. Obavio je edukaciju iz kohlearne implantacije u Kajetany- Poljska; Innsbruku i Kremsu- Austrija. Oženjen je, otac je jedne kćerke i dva sina.

Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Doktor nauka, disertacija''Rani efekti hirurškog liječenja mehaničke nosne opstrukcije na funkcionalne plućne parametre. '', Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, 04.03.2011.
Magistar nauka, teza''Kvalitet glasa u djece nakon tonziloadenoidektomije.", Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, 06. 04. 2006.
Diplomski studijMedicinski fakultet u Tuzli. 2000.


Curriculum Vitae (CV)
Detaljni CV možete pogledati na sljedećem linku.

Info blok