[ Prijava ]
Glavni izbornik
doc. dr. Adnan Ćehajić, docent

Rođen u Bihaću,BiH, 23.05.1959.g.
Izbori na predmete: Opća ekologija, Upravljanje otpadom, Analiza fizikalnih faktora okoliša.

Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Doktor nauka, disertacija“PRILOG RAZVOJU SISTEMA INTEGRALNOG UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM NA REGIONALNOM NIVOU”, BIOTEHNIČKI FAKULTET BIHAĆ,2011.
Magistar nauka, teza“PREČIŠĆAVANJA GRADSKIH I INDUSTRIJSKIH OTPADNIH VODA, OPĆINE BIHAĆ,TEHNOLOŠKI FAKULTET TUZLA,2001
Diplomski studij“MJERE ZAŠTITE NA RADU NA UREĐAJU ZA ZAVARIVANJE “JEGER”-TEHNOLOŠKI FAKULTET TUZLA,1986

Curriculum Vitae (CV)
Detaljni CV možete pogledati na sljedećem linku.

Info blok