[ Prijava ]
Glavni izbornik
Objavljen u Petak, 23.02.2018 u 13:26, prije 11 mjeseci 1 dana 3 sati 15 minuta 57 sekunde
ODLUKA O POČETKU NASTAVE NA FAKULTETU ZDRAVSTVENIH STUDIJA

NASTAVNE AKTIVNOSTI NA FAKULTETU ZDRAVSTVENIH STUDIJA POČINJU 05.03.2018. GODINE, ODLUKOM REKTORA UNIVERZITETA U BIHAĆU. STUDENTI RAZLIKOVNOG STUDIJA DOLAZE U PONEDJELJAK 26.02.2018. GODINE U 16.00 SATI NA PODJELU INDEKSA I KORISNIČKIH NALOGA.
Odluka o pocetku ak. godine.pdf

Info blok