[ Prijava ]
Glavni izbornik
Objavljen u Četvrtak, 09.11.2017 u 10:16, prije 1 godina 1 mjeseci 1 sedmica 2 dana 16 sati 59 minuta 53 sekunde
Stručna posjeta

Dana 08.11.2017 su studenti FZS sa odsjeka Sanitarno inžinjerstvo upriličili posjetu Grdaskoj upravi Bihaća - službi za komunalne poslove.Posjeta se bazirala na informisanosti o "Sanitarnim problemima u okolišu" Grada Bihaća a shodno i predmetu/kolegiju koji se izučava po nastavnom planu i programu odsjeka Sanitarno inžinjerstvo Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću na 3. godini studija predmetnog nastavnika doc. dr. Adnana Ćehajića.

Info blok