[ Prijava ]
Glavni izbornik
Objavljen u Petak, 14.07.2017 u 12:38, prije 6 mjeseci 1 sedmica 5 dana 9 sati 20 minuta 34 sekunde
Odbrana završnog rada studenta Šahinović Aldina

Dana 14.07.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studenta Šahinović Aldina, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Karcinom mokračnog mjehura", pred komisijom:

  • Doc. dr. Samir Porić, predsjednik
  • Doc. dr. Hajrudin Halilović, mentor
  • prof. dr. Ekrem Pehlić, član

Info blok