[ Prijava ]
Glavni izbornik
Objavljen u Petak, 14.07.2017 u 12:34, prije 6 mjeseci 1 sedmica 5 dana 9 sati 33 minuta 51 sekunde
Odbrana završnog rada studentice Vučetić Andree

Dana 14.07.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Vučetić Andree, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Hipermetropija ili dalekovidnost", pred komisijom:

  • Doc. dr. Samir Porić, predsjednik
  • prof. dr. Enver Budimlić, mentor
  • Doc. dr. Hajrudin Halilović, član

Info blok