[ Prijava ]
Glavni izbornik
Objavljen u Petak, 14.07.2017 u 12:32, prije 6 mjeseci 1 sedmica 5 dana 9 sati 26 minuta 16 sekunde
Odbrana završnog rada studentice Burzić Akmeldine

Dana 12.07.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Burzić Akmeldine, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Zdravstvena njega pacijenata sa dekubitusom", pred komisijom:

  • Doc. dr. Samir Porić, predsjednik
  • prof. dr. Sulejman Kendić, mentor
  • Doc. dr. Adnan Ćehajić, član

Info blok