[ Prijava ]
Glavni izbornik
Objavljen u Petak, 14.07.2017 u 12:29, prije 6 mjeseci 1 sedmica 5 dana 9 sati 37 minuta 29 sekunde
Odbrana završnog rada studentice Mujagić Azre

Dana 12.07.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Mujagić Azre, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Zdravstvena njega bolesnika sa parkinsovom bolesti", pred komisijom:

  • Doc. dr. Adnan Ćehajić, predsjednik
  • prof. dr. Sulejman Kendić, mentor
  • Doc. dr. Samir Porić, član

Info blok