[ Prijava ]
Glavni izbornik
Objavljen u Utorak, 30.05.2017 u 13:19, prije 9 mjeseci 1 dana 13 sati 53 minuta 55 sekunde
Odbrana završnog rada studentice Nadarević Fikrete

Dana 26.05.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Nadarević Fikrete, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Opekotine i tretman bolesnika sa opekotinama", pred komisijom:

  • Doc. dr. Adnan Ćehajić, predsjednik
  • Doc. dr. Hajrudin Halilović, mentor
  • Doc. dr. Samir Porić, član

Info blok