[ Prijava ]
Glavni izbornik
mr. Irma Ičanović, asistent

Irma (rođ. Murić) Ičanović, rođena 02. 12. 1983. godine u Bihaću. Osnovno i srednje obrazovanje završila u Cazinu. Po završetku srednje škole upisuje Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, kao redovan student odsjeka za Biologiju. Diplomirala je 31.10.2008. godine.


Radno iskustvo:
Akademske 2008/09. godine - Pedagoški fakultet u Bihaću asistent (sradnik) na predmetima Osnove biologije sa ekologijom čovjeka i Metodika nastave poznavanja prirode i društva. JU Medicinska škola Bihać (profesor Biologije i Mikrobiologije).

Akademske 2009/10. godine – Pedagoški fakultet u Bihaću asistent (saradnik) na predmetu Osnove biologije sa ekologijom čovjeka, Biotehnički fakultet Bihać asistent (saradnik) na predmetima Zoologija i Mikrobiologija u poljoprivredi, JU Medicinska škola Bihać i JU Gimnaziji Bihać, (profesor Biologije).

Akademske 2010/11. godine - Biotehnički fakultet Bihać asistent (saradnik) na predmetima Zoologija i Mikrobiologija u poljoprivredi, Visoka zdravstvena škola u Bihaću asistent (saradnik) na predmetima Biologija i Molekularna medicina. JU Gimnazija Bihać i JU Gimnazija Cazin (profesor Biologije).

Akademske 2011/12. godina - Biotehnički fakultet Bihać, asistent (saradnik) na predmetu Zoologija i Mikrobiologija u poljoprivredi, Visoka zdravstvena škola asistent (saradnik) na predmetu Biologija. JU Gimnazija Bihać i JU Gimnazija Cazin (profesor Biologije).

Akademske 2012/13. godina - Biotehnički fakultet Bihać, asistent (saradnik) na predmetu Zoologija i Mikrobiologija u poljoprivredi, Visoka zdravstvena škola asistent (saradnik) na predmetu Biologija. JU Gimnazija Bihać i JU Medicinska škola Bihać (profesor Biologije).

Od akademske 2014/15. godine zaposlena u JU Gimnazija Cazin.

Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Magistar nauka, teza“INDEKSI ORGANA I LEUKOCITARNA FORMULA SQUALIUS CEPHALUS (LINNAEUS,1758) IZ DVA VODOTOKA SLIVA RIJEKE VRBAS”, PRIRODNO-MATEMATČKI FAKULTET BANJALUKA, 2016.GODINE
Diplomski studij“BIODIVERZITET PLECOPTERA (INSECTA) BOSNE I HERCEGOVINE”, PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET SARAJEVO , 2008.GODINE


Curriculum Vitae (CV)
Detaljni CV možete pogledati na sljedećem linku.

Info blok