[ Prijava ]
O fakultetu
Glavni izbornik
Opće informacije

Visoka zdravstvena škola u Univerziteta u Bihaću je pravni sljedbenik Više medicinske škole u Bihaću koja je Rješenjem, broj: U/I-17/98, od 10.7. 1998.g. upisana u sudski registar.

18. 10. 2006. godine Kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta dalo je saglasnost na:
  • reimenovanje JU Više medicinske škole u JU Visoka zdravstvena škola Univerziteta u Bihaću (naziv subjekta promijenjen 24.11. 2006.g.)
  • početak rada JU Visoka zdravstvena skola Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2006/2007. godini po principu studija prvog ciklusa i to na dva odsjeka:
    • STUDIJ SANITARNO - EKOLOŠKOG INŽINJERSTVA
    • STUDIJ SESTRINSTVA
Rješenjem o registraciji broj: 017-0-Reg-10-000007 od 12.01.2010.godine Općinskog suda u Bihaću, JU Visoka zdravstvena škola u Bihaću prestala je imati ulogu pravnog lica i transformirana je u organizacionu jedinicu JU Univerzitet u Bihaću.

Djelatnost škole definirana je Zakonom o Univerzitetu u Bihaću, Statutom Univerziteta u Bihaću, Pravilima škole i Nastavnim planovima i programima.

U akademskoj 2011/2012 godini studij sanitarno – ekološkog inžinjerstva revidiran je u studij sanitarnog inžinjerstva.

Organi fakulteta:

Dekan: prof. dr. Ekrem Pehlić
Prodekan za nastavu i studentska pitanja: doc. dr. Adnan Ćehajić
Prodekan za naučno-istraživački rad: doc. dr. Jasmin Toromanović

Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:FAKULTET
  • Objavio korisnik Webmaster
  • Pročitana 25138 puta