[ Prijava ]
Glavni izbornik
Univerzitet u Bihaću
Sestrinstvo
Strana 1 od 4 pp1234pp
Odbrana završnog rada studenta Pućurica Adisa
Objavljena u Petak, 14.07.2017 u 12:46 u kategorijama Sestrinstvo, Odbrane završnih radova | pročitana 85 puta |

Dana 14.07.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studenta Pućurica Adisa, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Povrede grudnog koša", pred komisijom: prof. dr. Ekrem Pehlić, predsjednik Doc. dr. Hajrudin Halilović, mentor Doc. dr. Samir Porić, član

Odbrana završnog rada studentice Kudić Samre
Objavljena u Petak, 14.07.2017 u 12:46 u kategorijama Odbrane završnih radova, Sestrinstvo | pročitana 71 puta |

Dana 14.07.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Kudić Samre, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Uloga medicinske sestre u tretmanu promrzotina", pred komisijom: prof. dr. Ekrem Pehlić, predsjednik Doc. dr. Hajrudin Halilović, mentor Doc. dr. Samir Porić, član

Odbrana završnog rada studenta Šahinović Aldina
Objavljena u Petak, 14.07.2017 u 12:38 u kategorijama Sestrinstvo, Odbrane završnih radova | pročitana 78 puta |

Dana 14.07.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studenta Šahinović Aldina, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Karcinom mokračnog mjehura", pred komisijom: Doc. dr. Samir Porić, predsjednik Doc. dr. Hajrudin Halilović, mentor prof. dr. Ekrem Pehlić, član

Odbrana završnog rada studentice Vučetić Andree
Objavljena u Petak, 14.07.2017 u 12:34 u kategorijama Sestrinstvo, Odbrane završnih radova | pročitana 76 puta |

Dana 14.07.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Vučetić Andree, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Hipermetropija ili dalekovidnost", pred komisijom: Doc. dr. Samir Porić, predsjednik prof. dr. Enver Budimlić, mentor Doc. dr. Hajrudin Halilović, član

Odbrana završnog rada studentice Burzić Akmeldine
Objavljena u Petak, 14.07.2017 u 12:32 u kategorijama Odbrane završnih radova, Sestrinstvo | pročitana 58 puta |

Dana 12.07.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Burzić Akmeldine, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Zdravstvena njega pacijenata sa dekubitusom", pred komisijom: Doc. dr. Samir Porić, predsjednik prof. dr. Sulejman Kendić, mentor Doc. dr. Adnan Ćehajić, član

Odbrana završnog rada studentice Mujagić Azre
Objavljena u Petak, 14.07.2017 u 12:29 u kategorijama Sestrinstvo, Odbrane završnih radova | pročitana 15 puta |

Dana 12.07.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Mujagić Azre, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Zdravstvena njega bolesnika sa parkinsovom bolesti", pred komisijom: Doc. dr. Adnan Ćehajić, predsjednik prof. dr. Sulejman Kendić, mentor Doc. dr. Samir Porić, član

Odbrana završnog rada studentice Prebeg Samante
Objavljena u Četvrtak, 15.06.2017 u 09:26 u kategorijama Odbrane završnih radova, Sestrinstvo | pročitana 156 puta |

Dana 07.06.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Prebeg Samante, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Bipolarni poremećaj u osoba starje životne dobi", pred komisijom: Doc. dr. Huska Jukić, predsjednik prof. dr. Marija Burgić-Radmanović, mentor Doc. dr. Samir Porić, član

Odbrana završnog rada studentice Ćehić Irme
Objavljena u Četvrtak, 15.06.2017 u 09:02 u kategorijama Sestrinstvo, Odbrane završnih radova | pročitana 107 puta |

Dana 07.06.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Ćehić Irme, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Stres zdravstvenih radnika na radnom mjestu", pred komisijom: Doc. dr. Samir Porić, predsjednik prof. dr. Marija Burgić-Radmanović, mentor Doc. dr. Adnan Ćehajić, član

Odbrana završnog rada studentice Nadarević Fikrete
Objavljena u Utorak, 30.05.2017 u 13:19 u kategorijama Sestrinstvo, Odbrane završnih radova | pročitana 188 puta |

Dana 26.05.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Nadarević Fikrete, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Opekotine i tretman bolesnika sa opekotinama", pred komisijom: Doc. dr. Adnan Ćehajić, predsjednik Doc. dr. Hajrudin Halilović, mentor Doc. dr. Samir Porić, član

Odbrana završnog rada studentice Trubarac Dijane
Objavljena u Utorak, 30.05.2017 u 13:16 u kategorijama Odbrane završnih radova, Sestrinstvo | pročitana 240 puta |

Dana 26.05.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Trubarac Dijane, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Zdravstvena njega bolesnice nakon rekonstrukcije dojke mikrovaskularnim režnjem", pred komisijom: Doc. dr. Hajrudin Halilović, predsjednik Doc. dr. Samir Porić, mentor Doc. dr. Adnan...

Strana 1 od 4 pp1234pp