[ Prijava ]
Glavni izbornik
Objavljen u Petak, 14.07.2017 u 12:43, prije 4 mjeseci 1 sedmica 4 dana 2 sati 13 minuta 22 sekunde
Odbrana završnog rada studenta Pućurica Adisa

Dana 14.07.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studenta Pućurica Adisa, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Povrede grudnog koša", pred komisijom:

  • prof. dr. Ekrem Pehlić, predsjednik
  • Doc. dr. Hajrudin Halilović, mentor
  • Doc. dr. Samir Porić, član

Info blok