[ Prijava ]
Glavni izbornik
Objavljen u Petak, 14.07.2017 u 12:43, prije 2 mjeseci 1 sedmica 4 dana 16 sati 18 minuta 29 sekunde
Odbrana završnog rada studenta Pućurica Adisa

Dana 14.07.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studenta Pućurica Adisa, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Povrede grudnog koša", pred komisijom:

  • prof. dr. Ekrem Pehlić, predsjednik
  • Doc. dr. Hajrudin Halilović, mentor
  • Doc. dr. Samir Porić, član

Info blok