[ Prijava ]
Glavni izbornik
Objavljen u Petak, 14.07.2017 u 12:38, prije 4 mjeseci 1 sedmica 4 dana 2 sati 9 minuta 31 sekunde
Odbrana završnog rada studenta Šahinović Aldina

Dana 14.07.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studenta Šahinović Aldina, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Karcinom mokračnog mjehura", pred komisijom:

  • Doc. dr. Samir Porić, predsjednik
  • Doc. dr. Hajrudin Halilović, mentor
  • prof. dr. Ekrem Pehlić, član

Info blok