[ Prijava ]
Glavni izbornik
Objavljen u Petak, 14.07.2017 u 12:32, prije 4 mjeseci 1 sedmica 4 dana 2 sati 15 minuta 9 sekunde
Odbrana završnog rada studentice Burzić Akmeldine

Dana 12.07.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Burzić Akmeldine, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Zdravstvena njega pacijenata sa dekubitusom", pred komisijom:

  • Doc. dr. Samir Porić, predsjednik
  • prof. dr. Sulejman Kendić, mentor
  • Doc. dr. Adnan Ćehajić, član

Info blok