[ Prijava ]
Glavni izbornik
Objavljen u Petak, 14.07.2017 u 12:29, prije 2 mjeseci 1 sedmica 4 dana 16 sati 55 minuta 10 sekunde
Odbrana završnog rada studentice Mujagić Azre

Dana 12.07.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Mujagić Azre, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Zdravstvena njega bolesnika sa parkinsovom bolesti", pred komisijom:

  • Doc. dr. Adnan Ćehajić, predsjednik
  • prof. dr. Sulejman Kendić, mentor
  • Doc. dr. Samir Porić, član

Info blok