[ Prijava ]
Glavni izbornik
Objavljen u Četvrtak, 15.06.2017 u 09:26, prije 5 mjeseci 1 sedmica 6 sati 28 minuta 28 sekunde
Odbrana završnog rada studentice Prebeg Samante

Dana 07.06.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Prebeg Samante, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Bipolarni poremećaj u osoba starje životne dobi", pred komisijom:

  • Doc. dr. Huska Jukić, predsjednik
  • prof. dr. Marija Burgić-Radmanović, mentor
  • Doc. dr. Samir Porić, član

Info blok