[ Prijava ]
Glavni izbornik
Objavljen u Utorak, 30.05.2017 u 13:16, prije 3 mjeseci 3 sedmica 4 dana 11 sati 5 minuta 35 sekunde
Odbrana završnog rada studentice Trubarac Dijane

Dana 26.05.2017. godine, održana je odbrana završnog rada studentice Trubarac Dijane, sa odsjeka Sestrinstvo na temu "Zdravstvena njega bolesnice nakon rekonstrukcije dojke mikrovaskularnim režnjem", pred komisijom:

  • Doc. dr. Hajrudin Halilović, predsjednik
  • Doc. dr. Samir Porić, mentor
  • Doc. dr. Adnan Ćehajić, član

Info blok